The Tech Ute4r5an - Bad News

Bra mål för alla

När det handlar om att göra bra saker för alla andra så kan man också se till att göra bra saker för alla andra och det handlar mer än om att bara se till så att sin coaching i Malmö fungerar med bra saker. Så varför inte bara se till att göra det som alla andra gör med. Ja, det handlar om att få till detta som alla andra vill eller kan. Så varför inte bara se till att göra mer saker för alla andra så att man också kan göra mer saker för alla andra och därigenom också få till saker som annars inte skulle bli gjorda? Ja, det handlar om att göra bra saker för att få arbetet att fungera bättre med.