The Tech Ute4r5an - Bad News

Kompromissa

Man lär sig en hel del av att vara i ett förhållande, sådant som jag inte tror att man skulle lära sig annars. Man formas på ett helt annat sätt då man är nästan dagligen tvungen att kompromissa, då man själv absolut inte kan få sin vilja igenom hela tiden. Det är nog därför som gifta och sådana som är i förhållanden har en tendens att vara mer tålmodiga än de som har varit ensamma längre, då de inte har någon som kan forma dom till att bli en bättre människa. Man har trots allt ingen som klagar på en när man har utvecklat en mindre önskvärd egenskap eller något liknande, varpå det är klart viktigt att ha bra kompisar när man är singel.